MKS Korsze

Skład: Rominta Gołdap [GOŁ] | 2017/2018


Rominta Gołdap


Facebook

Sponsorzy

Kontakt

Miejski Klub Sportowy w Korszach

ul. Wojska Polskiego 39

11-430 Korsze

tel. 89 754 33 50